เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 Draft1

รับสมัครนักศึกษา
#ADMISSION66
#RMUTP

เปิดรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566
ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ปริญญาตรี , ปริญญาโท และปริญญาเอก ติดตามรายละเอียด ClassRoom5

ปริญญาตรี

ผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษา “มัธยมศึกษาปีที่ 6” เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเปิดรับนักศึกษาทั้งหมด 45 หลักสูตรใน 9 คณะ และ 1 สถาบัน

ติดตามรายละเอียด : More Detail

ปริญญาตรี (ปวช. – ปวส.)

ผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษา “ปวช. และ ปวส.” เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
เปิดรับนักศึกษาทั้งหมด 45 หลักสูตรใน 9 คณะ และ 1 สถาบัน ติดตามรายละเอียด : More Detail cropped-5-resize.png

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษา “มัธยมศึกษาปีที่ 3” เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. เปิดรับนักศึกษาทั้งหมด 11 หลักสูตรใน 4 คณะ

ติดตามรายละเอียด : More Detail

บัณฑิตศึกษา (รับตรง)

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
“ปริญญาโท และ ปริญญาเอก”
ทั้งหมด 13 หลักสูตรใน 5 คณะ และ 1 วิทยาลัย ติดตามรายละเอียด : More Detail ClassRoom4