เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับ ปวช.

รอบที่เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวช.

• ประเภท โควตา – รับตรง สำหรับผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษา ม.3

รับตรง รอบที่ 3
(เปิดรับ 15 – 22 พ.ค. 66)

สำหรับผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษา ม.3 ติดตามรายละเอียด : More Detail

รอบการสมัครที่สิ้นสุดกระบวนการรับนักศึกษาแล้ว

โควตา รอบที่ 1 (ปิดรับสมัครแล้ว)
(เปิดรับ 1 ต.ค. 65 ถึง 20 ธ.ค. 65)
สำหรับผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษา ม.3 ติดตามรายละเอียด : More Detail โควตา รอบที่ 2 (ปิดรับสมัครแล้ว)
(เปิดรับ 28 ธ.ค. 65 ถึง 22 ก.พ. 66)
ติดตามรายละเอียด : More Detail รับตรง รอบที่ 2 (ปิดรับสมัครแล้ว)
(เปิดรับ 10 มี.ค. ถึง 19 เม.ย. 66) ติดตามรายละเอียด : More Detail

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา (โควตา – รับตรง)

ผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษาระดับ “ม.3”
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. เป็นการคัดเลือกตรงกับมหาวิทยาลัย ขั้นตอนการสมัคร (โควตา-รับตรง) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ คณะสื่อสารมวลชน คณะสถาปัตฯ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันอัญมณี คณะวิทยาศาสตร์ cropped-150x150-logoRMUTP คณะวิศวกรรมศาสตร์