Uncategorized

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภท รับตรง และ โควตา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภท รับตรง และ โควตา รอบที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2566
ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารายงานตัวผ่านระบบ ตั้งแต่วันที่ 3 – 8 มี.ค. 2566

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
• รับตรง รอบที่ 1 รายชื่อและรหัสนักศึกษาผู้คัดเลือก
• โควตา รอบที่ 2 รายชื่อและรหัสนักศึกษาผู้คัดเลือก

ระดับ ปริญญาตรี
• รับตรง รอบที่ 1 รายชื่อและรหัสนักศึกษาผู้คัดเลือก
• โควตา รอบที่ 2 รายชื่อและรหัสนักศึกษาผู้คัดเลือก

ขั้นตอนการรายงานตัวผ่านระบบ
• ขั้นตอนรายงานตัวผ่านระบบ