ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อ โควตา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567

ระดับ ปวช.
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก คลิก
(ระดับ ปวช.)

ขั้นตอนการรายงานตัว
ผ่านระบบ

ขั้นตอนการตรวจการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ผ่านระบบ