ขั้นตอนต่างๆ

ขั้นตอนและคู่มือการสมัครผ่านระบบรับสมัครนักศึกษา

คู่มือผู้สมัครยังไม่เคยใช้งานระบบ

ผู้สมัครยังไม่เคยลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ

คู่มือผู้สมัครเคยใช้งานระบบ

ผู้สมัครเคยลงทะเบียนเข้าใช้ระบบมาก่อนแล้ว

คู่มือผู้สมัครขั้นตอนการตรวจสอบสถานะ
การสมัครสอบ

ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะการสมัครสอบต่างๆ เช่น การดูสถานะการชำระเงิน การดูสถานะการสมัครสอบคัดเลือก