ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อ โควตา รอบที่ 1

ระดับ ปวช.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ประเภทโควตา รอบที่ 1

ระดับ ปวช.
ประกาศรายชื่อ คลิก !

ขั้นตอนรายงานตัวผ่านระบบ คลิก !
ระดับ ปริญญาตรี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ประเภทโควตา รอบที่ 1

ระดับ ปริญญาตรี
ประกาศรายชื่อ คลิก !

ขั้นตอนรายงานตัวผ่านระบบ คลิก !
ระดับ ปวช.
เปิดรับสมัคร
24 พ.ย. 66 ถึง  9 ม.ค. 67

ระเบียบการรับสมัคร
โควตา รอบที่ 2
รายละเอียด (ปวช.)

สมัครเรียน คลิกที่นี่

รายละเอียดค่าจัดการศึกษา
รายละเอียดค่าจัดการศึกษา (ปวช.)

ระดับ ปริญญาตรี

คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษา

คู่มือผู้สมัครยังไม่เคยใช้งานระบบ

ผู้สมัครยังไม่เคยลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ

คู่มือผู้สมัครเคยใช้งานระบบ

ผู้สมัครเคยลงทะเบียนเข้าใช้ระบบมาก่อนแล้ว

คู่มือผู้สมัครขั้นตอนการตรวจสอบสถานะ
การสมัครสอบ

ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะการสมัครสอบต่างๆ เช่น การดูสถานะการชำระเงิน การดูสถานะการสมัครสอบคัดเลือก