Uncategorized

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ TCAS 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศแจ้งกำหนดการ ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ TCAS 2 Quota
ประจำปีการศึกษา 2566
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ในวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2566
 
ลิงก์ประกาศรายชื่อ
 
ลิงก์ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS
 
หมายเหตุ : หากไม่ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาที่กำหนด
จะถือว่าขอไม่ใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
และไม่สามารถขอยืนยันสิทธิ์ย้อนหลังได้ทุกกรณี