Uncategorized

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์รอการยืนยันสิทธิ์ รอบ TCAS 4 Direct Admssion ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศแจ้งกำหนดการ ยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ รอบ TCAS 4 Direct Admission
ประจำปีการศึกษา 2566
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ในวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2566
 
ลิงก์ประกาศรายชื่อ
 
ลิงก์ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS
 
หมายเหตุ : หากไม่ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาที่กำหนด
จะถือว่าขอไม่ใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
และไม่สามารถขอยืนยันสิทธิ์ย้อนหลังได้ทุกกรณี