Uncategorized

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ รับตรง รอบที่ 3 ระดับ ปวช.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ รับตรง รอบที่ 3 ระดับ ปวช.
ประจำปีการศึกษา 2566

ให้ผู้ที่มีรายชื่อทุกคนปฏิบัติดังนี้
• รายงานตัวผ่านระบบ ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. ถึง 2 มิ.ย. 66
• รายงานตัวด้วยตนเอง ในวันที่ 2 มิ.ย. 66
• ผู้ที่มีรายชื่อทุกคนให้ปฏิบัติตามปะหน้าประกาศผลอย่างเคร่งครัด

ลิกง์ประกาศรายชื่อ ระดับ ปวช.
• รายชื่อผ่านคัดเลือก รับตรง รอบที่ 3

ลิงก์ขั้นตอนการรายงานตัวผ่านระบบ
• ขั้นตอนรายงานตัวผ่านระบบ