Uncategorized

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรง รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรง รอบที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดการสอบสัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566
ตั้งแต่เวลา 8.30 เป็นต้นไป ผ่านการสอบออนไลน์ระบบ Online – Video Conference
และ การสอบ Onsite คณะศิลปศาสตร์
รหัสาขา 30102 : การจัดการโรงแรมและธุรกิจบริการ (4 ปี)(ภาคปกติ)
ห้องสอบ LA102

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
• รับตรง รอบที่ 2 รายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์

ระดับ ปริญญาตรี
• รับตรง รอบที่ 2 รายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์