Uncategorized

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตา รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตา รอบที่ 1
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์
วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 12.00 น.

• ประกาศรายชื่อระดับ ปริญญาตรี

• ประกาศรายชื่อระดับ ปวช.